• Header2
  • Header3

Estonia Hosts 20th European Union Film Festival

Estonia had the honour of hosting the opening gala reception of Vancouver’s 20th Annual European Union Film Festival on 23 November. Honorary Consul of Estonia Harry Jaako was accorded this host privilege due to Estonia’s holding the current Presidency of the Council of the European Union.

This year’s European Union Film Festival showcased 25 films from member states, including the opening night film of the joint Estonian/Finnish/ Latvian production “Sangarid,” the “Dissidents.” This film, described as an action comedy, depicts the adventures of three young Estonians after they escape 1980s Estonia. They experience the highs of hero status in Sweden after their escape, only to suffer the lows of reality setting in when they must look for work in the new world.  

Honorary Consul Jaako provided the festival’s opening speech to the 175 attending diplomats of the consular corps and invited festival guests, describing how Estonia’s film culture and industry are supporting the growth of Europe’s film trade. He noted that the concurrently running Black Nights Film Festival held in Tallinn was raised in 2014 to an A-list festival by the International Federation of Film Producers. This is the first festival in Northern Europe to be accorded such status, similar to the festivals held in Cannes, Venice and 12 other world film festivals.

This year’s gala reception enjoyed a touch of local Estonian talent, when Honorary Consul Jaako invited Leelo, Vancouver’s Estonian women’s vocal ensemble, to sing an a cappella rendition of Adolf Vedro’s “Midrilinnu mäng.” Leelo’s beautiful performance received warm smiles and praise from the guests, and reminded all of Estonia’s great contributions to the musical arts.

Honorary Consul Jaako also thanked the EU consular representatives who supported the evening’s event – in particular those of Belgium, Austria, France, Poland, Portugal and Slovenia. In addition, Peeter Wesik of Wesgroup Properties was recognized by Jaako for his generous patronage. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Eesti korraldab Euroopa Liidu 20. filmifestivali

23. novembril oli Eestil au korraldada Vancouveris Euroopa Liidu 20. filmifestivali avagaala. Festivali avaja austava rolli pälvis Eesti aukonsul Harry Jaako seetõttu, et Eesti on praegune Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Selle aasta Euroopa Liidu filmifestivalil on esindatud 25 filmi eri liikmesriikidest, sealhulgas Eesti, Soome ja Läti ühistööna valminud festivali avafilm "Sangarid".  See film, mida kirjeldatakse kui seikluskomöödiat, kujutab kolme Eesti noormehe seiklusi pärast põgenemist 1980. aastate Eestist. Pärast põgenemist Rootsi tõusevad nad seal lühikeseks ajaks isegi sangariteks, aga peagi taandub kuulsus halliks argipäevaks, sest uuel kodumaal on vaja äraelamiseks hakata tegema tööd.

Oma avakõnes, mida kuulas 175 diplomaatiliste korpuste esindajajat ja festivali külalist, kirjeldas aukonsul Jaako, kuidas Eesti filmikultuur ja -tööstus toetavad Euroopa filmikaubanduse kasvu. Ta märkis, et hetkel Tallinnas toimuv Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF) kuulub alates 2014. aastast Rahvusvahelise Produtsentide Liidu Föderatsiooni otsusega A-kategooria filmifestivalide hulka. Seega on Eestis toimuv PÖFF esimene filmifestival Põhja-Euroopas, mis on samas kategoorias Cannes'i, Veneetsia ja 12 muu maailma filmifestivaliga.

Aukonsul Jaako palvel esines filmifestivali avaüritusel Vancouveri kohalik naisansambel Leelo, kes esitas a capella Adolf Vedro muusikapala „Midrilinnu mäng“ . Leelo esinemine pälvis publiku väga sooja vastuvõtu ning kinnitas veelkord Eesti muusikaalase tegevuse tugevust.  

Oma kõnes tänas aukonsul Jaako EL-i saatkondi, kes toetasid galaõhtu korraldamist, rõhutades eriti Beliga, Prantsusmaa, Poola, Portugali ja Sloveenia panust. Lisaks saatkondadele tänas Jaako helde toetuse eest ka Peeter Wesikut.