• Header2
  • Header3

Vancouver Kilplased

2013/14 Dancers

Kilplased1Kilplased2

 


 

The history of Eesti Rahvatants in Vancouver is very long. There have been many leaders and groups of
all ages with different names. I have been dancing since I was 4 years old when we were called Sääsed
(mosquitos) because the older group at the time was V.E.R.I. (blood) Now that the Sääsed have grown
up we have taken on our own unique personality (dancers are approximately 18 to 40 years old) and I
would love for more teenagers to join us.

I can't remember the exact year that we picked Kilplased as our name but I do remember why.
The name is borrowed from an Estonian childrens book that a lot of us were familiar with growing up. 
Kilplased are a fictional group of people who go about things in a backwards way, seem to have
fun while they are working and in the end, remarkably, are quite successfull in their accomplishments.

A bunch of the original Sääsed group still dance and many others have joined us through the years. 
We may not all have Estonian heritage but we all share a love for Estonia and Estonian culture. 
I have danced with the Kilplased in many local events, westcoast Estonian festivals, worldwide ESTOs
and 4 Tantsupidu's in Eesti.

 

We practice every Tuesday evening where we try and keep up the old classics and have fun learning new
dances from videos of other dance groups. It's a bit of excercise and a lot of laughs. I am really proud
of the energy and spirit of the dancers that make up the Kilplased right now.

 

Liisa Suurkask

 

{gallery}kilplased{/gallery}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti Rahvatantsu ajalugu Vancouveris on v'ga pikk.
Meil on olnud mitmeid juhte ja rühmi igast vanusest erinevate nimedega.
Mina olen tantsinud 4. eluaastast saadik kui meid kutsuti Sääsed, sest
vanema rühma nimi oli V.E.R.I. (Vancouver Eesti Rahvatants ja I oli lisatud just selleks et VERI kokku saaks )
Nüüd kus Sääsed on üles kasvanud ning oleme välja kujundanud meie endi isiksuse
(praegused tantsijad on 18-40 aastased) sooviksin, et rohkem teismelisi meiega ühineks.
 
Ma ei mäleta täpselt seda aastat millal me võtsime omeale Kilplased nimeks kuid ma mäletann miks.
Nimi on laenatud Eesti laste raamatust mida me kõik teadsime üleskasvades.
Kilplased on muinasjutulised tegelased kes kõiki asju tagurpidi teevad, nad on lõbusad tööd tehes kuid
lõpus on küllalt edukad oma ettevõtmistes.

Paljud Sääsed asutaja liikmed ikka veel tantsivad kuid palju on ka juurde tulnud. Meil kõigil ei
ole Eesti päritolu kui me kõik jagame armastust Eesti ja Eesti kultuuri vastu.

Ma olen tansinud Kilplastega mitmetel kohalikel üritustel, läänekalda Eestlaste üritustel, üle maailma
ESTO-del, ja neljal tantsupeol Eestis.

 

Me harjutame iga teisipäeva õhtul kus me püüame hoida vana klassikalist taset ning nautida uusi tantse, õppides neid
vadates videot teistest tantsu rühmadest. See koosneb natukene harjutamisest ja paljust naerust. Ma olen uhke tantsijate
energilisuse üle kes hoiavad koos Kilplaste rühma praegu.